Pénz7 programok a Toldiban – avagy a tudatos gazdálkodás tanulható

(A PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG ÉS GAZDÁLKODÁS HETE)

 

A tavalyi évhez hasonlóan március első hetében az ország összes általános- és középiskolája csatlakozhatott a Pénz7 elnevezésű programsorozathoz. Az EMMI idén harmadik alkalommal hirdette meg a tematikus témahetet, mely során a regisztrált intézmények tanulói a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás egy kiemelt tananyagával ismerkedtek meg.

Iskolánkban a program ideje alatt több évfolyamon és osztályban valósítottuk meg a kezdeményezést. A 2017. évi Pénz7 egyik fő témája a „Bankoljunk okosan! – korszerű pénzkezelés” elnevezést kapta. A 11.c szakgimnazista osztályban megbeszéltük a bankszámlákhoz kapcsolódó pénzügyi fogalmakat, megvitattuk a bankkártya-használat előnyeit és hátrányait, tájékoztató anyagot néztünk meg a számlanyitás folyamatáról és az összehasonlítás fontosságáról. A prezentáció végén csoportokban osztották meg véleményüket a tanulók a különböző banki szolgáltatásokról és a családi költségvetést érintő döntésekről.

Th1Th2

A szakközépiskolások számára lehetőség volt ettől eltérő óratervet végrehajtani, így az összes 9-10. szakiskolai osztályban sor került a pénzügyi tudatosság fejlesztésére. Kulcsszavak kitalálásával, képek megbeszélésével és sorba rendezésével, keresztrejtvény és számokkal kódolt szavak megfejtésével, két család különböző gazdálkodásának összehasonlításával igyekeztünk biztosítani új jártasságokat a diákok pénzkezelési szokásaihoz.

A tizenéves korosztály magabiztos pénzügyi elhatározásait segítő tananyag mellett az idei évben vállalkozói témakörrel bővült a képzési anyag. A tanórán olyan feladatot kaptak a tanulók, mellyel tesztelték ötletességüket és együttműködésüket. Gazdasági órán Biróné Pálinkás Anita tanárnő vezetésével a 10.k osztály tanulói 40 tárgy közül választották ki azt a négyet, melyek egy idegen bolygón való túléléshez leginkább szükségesek. A válogatással rávilágítottak az igény és szükséglet közötti különbségre. Ezután a csoportok saját szakmájukhoz kapcsolódó innovatív üzleti ötleteket kerestek, és azokat mutatták be, vitatták meg egymással.

Az idei témahét ismét hasznos ismereteket tartogatott a középiskolások számára. A tanórákat megvalósító pedagógusok és a résztvevő diákok hozzájárultak a Pénz7 fő célkitűzéseihez: mindannyian tudatosabban dönthetnek pénzügyi és vállalkozási területeken. 

Lőrinczné Várdai Erika
munkaközösség-vezető

DIGITÁLIS TÉMAHÉT A TOLDIBAN

A digitális írástudás, az embereket egyre inkább körülvevő informatikai eszközök kezelésének és irányításának képessége mára alapvetővé, szükségessé vált. Természetes, hogy az iskolákban, az oktatásban is megjelentek a technikai ”kütyük”. Hogyan hasznosíthatjuk ezeket? Ehhez adott segítséget a digitális témahét, melyhez idén iskolánk is csatlakozott.

Dth1Dth2

Nem az interneten javasolt projektekkel, hanem az Arany-emlékévhez kapcsolódva terveztük programunkat.

Egy hét alatt szinte az összes diákot bevontuk az eseményekbe.

  1. Vetélkedőt hirdettünk az iskola honlapján az osztályoknak Arany János költészetével kapcsolatban, amelynek megoldásához okostelefonokat használtak, majd elektronikusan kellett visszaküldeniük az értékeléshez a jó válaszokat.
  2. Egész héten megzenésített Arany-verseket közvetített az iskolarádió a hosszú szünetekben, ehhez vágták, szerkesztették a műsorokat az iskolarádiósok.
  3. Prezentációs pályázatot írtunk ki, melynek témája Arany költészete, Toldi kora és maga az elbeszélő költemény. A legjobbakat az iskola diákjai előtt mutatták be a készítők.
  4. Videót készítettek az osztályok – szabadon választott stílusban - egy-egy Arany vers feldolgozásával. A filmek 3-5 perces hosszúságúak lettek, és dramatikus előadás mellett zenés produkciókat, paródiákat is láthatott a diákközönség.
  5. A digitális csapatjáték az iskola környékén zajlott. GPS koordináták segítségével kellett eljutni a 3-5 fős csapatoknak egy-egy helyszínre, ahol QR-kódok felhasználásával információkat találtak. Nemcsak a megoldások minősége, hanem a gyorsaság is számított, mert a kitöltött lapokat kellett lefényképezni, majd elküldeni a javító tanár email címére.
  6. Még a meghirdetett író-olvasó találkozót is sikerült „digitalizálni”. A Varró Dániel költővel folytatott beszélgetést mobiltelefonnal élőben közvetítettük a Facebookon.
  7. A témahét alatt az aulában videókat nézhettek a diákok a reformkorról és Arany Jánosról.
  8. A hét eseményeinek összefoglalására minden osztály az általa készített fotók felhasználásával elektronikus osztályújságot szerkeszt. ( Későbbi határidőt kaptak.) Ez a feladat zárta digitális témahetünket.

E hét programjainak sikere megmutatta, hogy az oktatásban (tanulásban, tanításban) milyen sokféle módon alkalmazhatjuk az új eszközöket, és a diákok mennyire örömmel, otthonosan mozognak ezek használatában.

Bakóné Drexler Ilona
az Arany-hét programjainak szervezője


FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT

PontVelem Nonprofit Kft. idén második alkalommal szervezte meg a Fenntarthatósági Témahetet. Ebben a tanévben iskolánk, a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium is csatlakozott a felhíváshoz. Ökoiskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók szemléletformálására a fenntarthatóság érdekében. A témahét alkalmával a diákok megismerkedhettek a passzív ház működési elvével. Iskolánk munkaközösségei egy-egy osztállyal a www.fenntarthatosagi.temahet.hu honlapon közzétett ajánlások, segédletek segítségével dolgozták fel a passzív háznál alkalmazható technológiákat. A kutató munka során sok új ismeretre tettek szert, pl. szürkevíz, napkollektor, LED világítás témakörben. Az osztályok információs plakátokat készítettek, melyekből kiállítást rendeztünk. Annak érdekében, hogy az iskola valamennyi tanulója megismerkedhessen ezekkel a technológiákkal, a kiállításhoz kapcsolódó kérdőívet állítottunk össze.

Háromfős csapattal részt vettünk a PontVelem Nonprofit Kft. által megszervezett Fenntarthatósági Kupán. Ez nem más, mint egy online országos tudásverseny középiskolások részére. Iskolánk csapata igen szoros versenyben, 316 nevező között a 9. helyen végzett.

Fritschekné Kosik Erika
munkaközösség-vezető

Fth1Fth4

kmaszc logo Nfsz Logo logo sulinet Uj Mo Uj Szechenyi Terv Logo Kis Eu Logo pmkik logo nak logo emmi logo itm logo msoh logo small