„Szakmai kompetenciák fejlesztése munkatapasztalatok megszerzésén keresztül”

„Developing professional competencies through the acquisition of work experience”

2018-1-HU01-KA102-047290

01/06/2018 – 31/05/2020

1 4 kicsi

1 1 1 2 kicsi 1 3 kicsi

1 1

 

A projekt leírása:

A „Szakmai kompetenciák fejlesztése munkatapasztalat megszerzésével” elnevezésű projektünkben német cégek által szervezett szakmai képzéseken vehettek részt hallgatóink. Régi, jó két évtizedes együttműködésünk a partnerrel lehetővé teheti, hogy egyre több fiatalt vonjunk be, akik idegen környezetben is megtapasztalhatják magukat. Célunk az volt, hogy iskolánk minden szakemberét bevonjuk: kertészeket, cukrászokat és élelmiszeripari technikusokat. A 4-6 hetes képzés során fejleszthették nyelvi, szociális és szakmai készségeiket, és ez segítette őket abban, hogy felkészültebbek legyenek a munkaerőpiacra való belépésre. Iskolánkban és ebben a projektben is az esélyegyenlőségre helyeztük a hangsúlyt, és sikerült bevonni az állami gondoskodásból származó, árva vagy félárva tanulókat, akiknek egy része sajátos nevelési igényű. Esetünkben kiemelten fontos, hogy ez a program nagy motivációt jelentsen számukra az iskolaelhagyás és a lemorzsolódás elkerülésében.

Project description in English:

In our project called „Developing professional competencies through the acquisition of work experience” our students could participate in professional trainings provided by German companies. Our good old two decade cooperation with the partner could allow us to involve more and more youngsters who could experience themselves in a foreign environment. Our aim was to involve all professionals from our school, like: gardeners, confectioners and food engineering technicians. During the 4-6 weeks training they could improve their language, social and professional skills and it helped them to be better prepared to enter the labour market. In our school and also in this project we focused on equal oppurtunities and we were able to involve students from state care, orphaned or half-orphaned, and some of them have special educational needs. In our case, it is of the utmost importance that this program should be a great motivation for them to avoid leaving school and avoiding school dropouts.

 

Munkatársi beszámolók 2018 / Teacher reports from 2018:

Fűz Róbert Péter

Turi Tibor

Lakatos György

Tüske Csaba

Protovin Csaba

Pásztor Brigitta

Márton Eszter

 

Munkatársi beszámolók 2019 / Teacher reports from 2019:

Turi Tibor

Szabó Orsolya

Dienes József

Pásztor Brigitta

Tüske Csaba

Bóna Gábor

Márton Krisztián

 

Tanuló beszámolók 2018 és 2019 / Student reports from 2018 and 2019:

Urbán Adrienn

Cz. Levi

Robotka Renáta

Roboz Ágoston

Kele Mária

 

A projekt részletes bemutatása / Information about the project:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2018-1-HU01-KA102-047290

 

kmaszc logo nfsz logo logo sulinet uj mo uj szechenyi terv logo kis eu logo pmkik logo nak logo emmi logo itm logo msoh logo small